Albertineutredningen av Anne Carson

Proust mastodantepos är slut och jag har hamnat i den omtalade öken post På spaning efter den tid som flytt. Jag blev väldigt nyfiken på Albertines perspektiv efter att ha läst Rymmerskan och skulle egentligen bara bläddra lite i Anne Carsons Albertineutredningen. Men så kunde jag inte sluta. Den är så liten också, det blev som med kakburken; bara en sida till och en liten till och sen var den slut. Det här är verkligen en madeleinekaka man vill äta och ha kvar.

”2. Albertines namn förekommer 2363 gånger i Prousts roman, mer än någon annan person.”

”4. På drygt 19% av sidorna sover hon.”

Albertineutredningen är en lättläst och rolig liten bok på 57 små sidor med ungefär lika många punkter om Albertine och hur hon förekommer i Prousts verk. Hon är troligen baserad på författarens chaufför Alfred Agostinelli, hon har stora likheter med Hamlets Ofelia. Albertine är mynningen genom vilken diskussionen om homosexualitet passerar. Hon är för berättaren en besatthet, ett domesticerat djur, en växt som han ligger med när hon sover, hon liknas ständigt vid blommor.

Jag tycker att stommen i katedralen, oljan i majonnäsen och sömmen i klänningen förtjänar kanske inte i första hand mer uppmärksamhet, men agens. Drömmen vore en skönlitterär skildring med Albertine som protagonist fokaliserad inifrån, gärna av Lina Wolff, Karolina Ramqvist eller Therese Bohman. Men nu får jag hålla till godo med den här lilla biskvin.

17. Så snart Albertine spärrats in av Marcel i hans våning förändras hans känslor. Det var hennes frihet som först fängslade honom, sättet blåsten fick hennes kläder att bölja. Denna attraktion har nu ersatts av känslan av ennui (leda). Hon blir, som han uttrycker det, en ”betungande slavinna”.
18. Detta är förutsägbart mot bakgrund av Marcels begärsteori, vilken sätter likhetstecken mellan att ta någon annan i besittning och att utradera hennes inre skillnad, samtidigt som denna skillnad postuleras som det som gör en annan människa åtråvärd.
19. Hur skulle han i själva verket kunna äga hennes inre om hon är lesbisk?”

Lämna ett svar