Genomförda utmaningar

PÅ SPANING EFTER DEN TID SOM FLYTT
2022 hade det gått ett sekel sedan Marcel Proust dog. Jag påbörjade hans sjudelade magnum opus På spaning efter den tid som flytt i januari 2022. Arton månader senare, den åttonde juni 2023 var jag färdig. Det var enastående läsning som nästan motiverar bloggnamnsbyte. Men jag vet inte om ”På SpaNina” blir för konstigt…

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7

KERSTIN THORVALLS BIBLIOGRAFI
En av mina favoritförfattare Kerstin Thorvall (1925-2010) skrev mellan 1957 och 2005, 68 stycken barn-, ungdoms och vuxenböcker. Jag har läst alla jag kommit över, 66 stycken, se lista. Tyvärr är det två stycken jag inte lyckats få tag på; Förstå mig och Dubbelroll (den sistnämnda finns på KB i Stockholm men när jag var där kunde de inte plocka fram den, tyvärr). Jag betecknar härmed utmaningen som avslutad.

Kerstin Thorvall fotograferad av Ulla Montan

AUGUSTPRISPROJEKTET
Den 17/3-2021 bestämde jag mig för att läsa alla böcker som vunnit Augustpriset i kategorin skönlitteratur. Det är 32 böcker som utgavs mellan 1989 och 2021. För mig innebar #augustprisprojektet 16 böcker att läsa. Knappt tre månader senare var projektet genomfört.