2 av Yahya Hassan

Det här är en synnerligen emotionell affär. En läsupplevelse som fullständigt vrider om och får tårarna att rinna. Jag var tvungen att ta paus och lägga ifrån mig boken. Diskussionen om hur verk förhåller sig till person sätts på sin yttersta spets. Eftersom Yahya Hassan dog kort efter att den här boken publicerades på svenska så förstärks känslan av att dessa dikter är rop på hjälp. Ett rop som tystnat för gott. Det är för sent att rädda Hassan.

Jag tänker på behovet av igenkänning som läsare ofta efterfrågar. Om man inte alls kan koppla handlingen till sig själv uteblir engagemanget. Det är inte fallet för mig (längre). Men det är en viktig aspekt som man bör ta på allvar och kanske framförallt när det kommer till yngre läsare. Hassan var en person som gjorde kriminella handlingar och skrev poesi vilket kanske förklarar att den första boken blev en oerhörd succé. Kanske öppnade han någon liten glugg inifrån finrummet ut till unga manliga brottslingar på gatan.

Stilen är väldigt lik första boken. Där var det faderns våld och kritiken mot islam som väckte stor uppmärksamhet. Det sista föranledde ett leverne under dödshot. Tvåan fortsätter i samma ekivoka och aggressiva stil. Han diktar om att han bär skyddsväst, att han nått framgång och tjänat pengar. Angreppen är inte i samma omfattning riktade utåt som tidigare utan mot honom själv. Poesin bär verkligen upp de känslor och stämningar som det handlar om. Att kippa efter livsluft men utan att nå den, varken i finrummen eller i den undre världen. Utanförskap, våld, vapen, psykisk ohälsa, kriminalitet, svek. Han satt frihetsberövad under tiden den här texten skrevs.

PÖBEL

JAG BESÖKTE DISKOTEKET
SOM JAG BESÖKTE BIBLIOTEKET EN GÅNG I TIDEN
JAG KASTADE MIG ÖVER KVINNORNA
SOM JAG KASTADE MIG ÖVER BÖCKER
EN GÅNG I TIDEN
MEN FÖRORDET VAR FÖR LÅNGT
OCH MITT ENGAGEMANG SABOTERADES
FRÄMLINGAR BLEV BEKANTA
OCH BEKANTA BLEV FRÄMMANDE FÖR MIG
MEDAN FRÄMLINGAR VILLE LÄRA KÄNNA MIG
VILLE BEKANTA INTE LÄNGRE KÄNNAS VID MIG
MIN SKUGGA ÖVERGAV MIG
OCH EN SKEPNAD SÄNKTE SIG ÖVER MIG
SENARE BLEV JAG EN KARIKATYR AV MIG SJÄLV”

Lämna ett svar