Jag vill skriva sant av Jesper Högström

Författaren Tora Dahl (1886-1982) är för mig en ny bekantskap. Så vitt jag förstår kan böckerna om hennes alterego Gunborg jämföras med Cora Sandels Alberteserie, varför jag givetvis måste läsa dem. De har legat på att-läsa-listan i fem år. Nu har jag i alla fall läst Jesper Högströms skildring av Tora Dahl som bygger på hennes dagböcker vilka blev offentliga 1994.

Det här är en snaskig och bitvis obehaglig berättelse med hög skvallerfaktor. I alla fall för den som intresserar sig för 30- och 40-talens stora författare som Gunnar Ekelöf, Ivar-Lo Johansson, makarna Martinsson, Jan Fridegård med flera. De utgjorde tillsammans en svensk variant av modernisterna i Bloomsberrygruppen i Toras villa på Parkvägen (Lidingö). Men i vad som verkade vara en progressiv litterär salong rådde ett patriarkalt klimat, förstås. Tora utnyttjades dels genom att hon fick sköta markservicen, dels som spökskrivare. Hon var olyckligt gift i ett resonemangsäktenskap, hennes man Knut Jaensson intresserade sig för yngre kvinnor och män. Tora hade förhållanden med Gunnar Ekelöf (missbrukare) och Erik Lindegren (misshandlare).

Jag gillar hur Högström skriver men tycker inte det är jätteintressant vilka svinerier som försiggick på Parkvägen för snart ett sekel sedan.

Lämna ett svar