Vara av Sofia Lucas

Reklamens vara eller icke vara. Icke vara, menar Sofia Lucas och sticker ut hakan. Med bilder i svartvitt, historisk grund, fakta som stöd, humor som krydda och bra argument har hon mig med redan från start.

Till att börja med uppmärksammar Lucas oss på reklamens tillblivelse som kom av liberalt frihetsanspråk mer specifikt näringsfriheten (1864).

Reklam (den här varan behöver du för att…) ska skiljas från konsumentupplysning (nu finns den här varan, för den som behöver). Reklamen har som syfte att påverka människors beteenden och vanor med syftet att öka konsumtionen.

”Från boken Hur man gör reklam från 1931 om vad reklam är: ’det organiserade användandet av medel för att öva massinflytande på människor så att de genom självständiga beslut handlar i enlighet med den påverkan de varit utsatta för.’”

Så kallade svaga grupper (barn, fattiga, sjuka) kan vara lättare att påverka varför reklam, inte sällan uppsökande, riktar sig till dem. Med internet har reklamen spårat ur, nästlat sig in och skyr inga medel för att nå fram till den på stimulans övermätta nutidsmänniskan. Det är vidrigt från början till slut och jag älskar att Sofia Lucas ryter ifrån ordentligt.

Läsaren får ett boktips som jag tar med mig; Sven Lindqvists Reklamen är livsfarlig från 1957 som ledde till att han fick sparken från DN.

Lämna ett svar