Vad är egentligen fascism? Av Kalle Johansson med Lena Berggren

Det här är något så fiffigt som en tecknad folkbildande serie (från 2017) om vad fascism faktiskt är, hur den kom till och dess betydelse genom historien och i modern tid. En populärvetenskaplig fullträff helt klart. Jag fick lära mig några nya saker.

Kalle Johansson tecknar och Lena Berggren, docent i historia, delger fakta. Det är grafiskt tydligt, ibland humoristiskt, ömsom symboliskt, ömsom avbildade foton. Trots att det är en grundkurs är nivån oväntat hög – vilket givetvis är en bra sak. Här får vi en bredare berättelse än stereotyperna som den bruna byxans ideologi brukar förknippas med. Man behöver inte vara forskare för att hitta liknelser med Sverigedemokraternas politik, det råder inga tvivel om att den bygger på fascistiska ideal.

Fascismen uppstod 1919 dels som en antirörelse mot den ryska kommunismen dels som en reaktion på förlusten i första världskriget. Fascismen innefattar (kultur/stats-) nationalism, rasism och nazism. Den rönte framgångar i framför allt Spanien, Italien och Tyskland. Här är de två sistnämnda länderna som står i fokus.

Efter att ha läst den här boken behöver man inte undra hur vanliga människor (37%) kunde rösta på en fascistisk ledare (Hitler). Han lovade och utförde också flera förbättringar för de människor som räknades in i nationen. Fascismen har liksom andra ideologier en positiv politisk vision, det är alltså inte bara ondskefulla grejer som står på agendan. Vi vet dock med all säkerhet att det blir följden.

Lämna ett svar